Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op komst dient jouw webshop of website te voldoen aan de eisen die deze nieuwe privacy wetgeving stelt. Dit betekent dat er de nodige aanpassingen doorgevoerd moeten worden om jouw webshop AVG-compatible te maken. Inventus zorgt ervoor dat jouw (WordPress) site AVG-compatible wordt en je je marketingactiviteiten kunt blijven uitvoeren!

Wat doen we voor jouw site

Om jouw webshop of website AVG-compatible te maken voeren we onderstaande zaken uit:

  • Cookie melding: We installeren een cookie melding die voldoet aan de eisen die de AVG stelt. Dit betekent dat bezoekers per type cookie een aparte goedkeuring kunnen geven, in plaats van één goedkeuring voor alle cookies. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld wel goedkeuring geven voor analytics cookies, maar niet voor advertentie cookies. Ook krijgen bezoekers de mogelijkheid om per type cookie achteraf hun goedkeuring te wijzigen. Bij deze cookie melding maken we gebruik van software van een derde partij, waarvoor maandelijks kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn bij de jaarprijs inbegrepen. Wijzigingen van de softwareprijs onder voorbehoud.
  • Privacy Policy: We stellen een privacy policy op die voldoet aan de eisen van de AVG. Op deze pagina worden bezoekers geïnformeerd over welke gegevens en cookies van ze worden verzameld, waar deze worden opgeslagen en met wie deze worden gedeeld.
  • Automatische opt-in: We doorlopen alle formulieren en gaan na of er geen onrechtmatige opt-ins worden toegepast en verwijzen bij formulieren naar de privacy policy pagina.
  • WordPress GDPR plugin**: Volgens de AVG hebben bezoekers o.a. recht op inzage, rectificatie, verwijdering of overdracht van hun persoonsgegevens. We installeren hiervoor een plugin die dit mogelijk maakt. Deze plugin is momenteel nog in ontwikkeling en installeren we op het moment dat deze beschikbaar is. Let op: Deze plugin is enkel ondersteunend, een dergelijk verzoek zal door de website eigenaar vervolgens zelf uitgevoerd moeten worden.

Wat doen we niet voor jouw site

Middels bovengenoemde activiteiten maken we jouw site één keer AVG-compatible zodat deze voldoet aan de op dat moment geldende eisen. Daarnaast voeren we één keer per jaar een controle uit zodat jouw site aan de AVG-eisen blijft voldoen. Andere dan bovengenoemde activiteiten vallen niet onder het AVG-compatible maken van jouw site. Vinden er bijvoorbeeld tussentijds (wet)wijzigingen plaats of zijn er onvoorziene omstandigheden die ervoor zorgen dat jouw site niet meer volledig voldoet aan de eisen van de AVG, dan is opnieuw toetsen van jouw site noodzakelijk. Wij zullen het meerwerk hiervoor initieel offreren indien gewenst.

AVG-compatible maken webshop of website

De kosten voor het AVG-compatible maken van jouw webshop of website is afhankelijk van de grootte. In elk geval zijn deze kosten aanzienlijk lager dan eventuele boetes. Deze boetes kunnen namelijk oplopen tot 4% van je jaarlijkse omzet met een maximum van 20 miljoen. Raadpleeg onderstaande tabel. Dit bedrag wordt jaarlijks vooruit gefactureerd en de minimale duur is 1 jaar. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

webshop grootteJaarlijkse investering**

Tot 500 pagina’s 599,-
500 tot 5.000 pagina’s 749,-
Meer dan 5.000 pagina’s 949,-

 

**=Prijzen afhankelijk van website/webshop platform

 

Maak mijn site AVG compatible!

Maak jouw webshop of website AVG-compatible. Vul onderstaand formulier in en we gaan zo snel mogelijk voor jou aan de slag!