Privacy statement

Doeleinden verwerking

Inventus Online verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: de website te beveiligen, te optimaliseren, u te informeren over nieuwe diensten en producten van ons en van aan ons gerelateerde ondernemingen.

Wettelijke grondslag verwerking

Inventus Online verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens aan Inventus Online. De volgende gegevens zijn niet verplicht adres, telefoonnummers en bijzondere persoonsgegevens.

Indien betrokkene zijn persoonsgegevens niet aan Inventus Online verstrekt, dan dan kan de website minder goed functioneren en het contactformulier niet gebruikt worden.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens
Inventus Online heeft de volgende reguliere persoonsgegevens (IP-adressen, Internetproviders, locatiegegevens, e-mailadressen, namen, telefoonnummers, Facebook accounts) uit de volgende bron(nen) verkregen: contactformulier, Google Analytics, Hotjar, LeadExpress en Facebook..

Dit betreft/betreffen geen openbare bron(nen).

Ontvangers persoonsgegevens
Inventus Online verstrekt uw persoonsgegevens aan zijn hostingpartij, websiteanalyse tools waar informatie van website bezoekers worden verzameld en aan een bedrijf dat een mailtool verzorgt.

Doorgifte persoonsgegevens aan een ontvanger in een derde land of aan een internationale organisatie
Uw persoonsgegevens kunnen door Inventus Online worden doorgegeven aan landen buiten de EU/EER. De landen waaraan Inventus Online uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Verenigde Staten, Chili, Taiwan en Singapore.

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende waarborgen getroffen:

  • De organisatie in het derde land waaraan de persoonsgegevens worden doorgegeven is aangesloten bij het Privacy Shield.

Meer informatie over de voornoemde door Inventus Online getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met Inventus Online. Zie verderop in dit privacystatement voor de relevante contactgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Inventus Online worden bewaard voor een duur van 24 maanden.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als betrokkene heeft u ook het recht Inventus Online te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Inventus Online verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Inventus Online doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Inventus Online B.V.

Demmersweg 86

7556 BN Hengelo

info@inventus.online

0031 (0)74 – 82 00 900

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar of dataportabiliteit kunt u online indienen door op onderstaande link te klikken en vervolgens uw e-mailadres in te vullen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen.

Inzage in persoonlijke data aanvragen

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Inventus Online, neem dan contact op met Inventus Online via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.