Wij helpen je graag verder

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Ga zelf aan de slag met onze e-commerce tips

Inventus Online B.V.
Demmersweg 86
7556BN Hengelo (ov)
Inventus » Privacybeleid

Privacy beleid

Ontdek hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Privacy statement Inventus Online B.V.

(d.d. 01 februari 2019)

Inventus Online B.V. (met KvK-nummer: 51498006) gevestigd te (7556 BN) Hengelo aan het adres Demmersweg 86, (hierna: Inventus Online B.V.)  is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Inventus Online B.V. houdt zich bezig met dienstverlening op het gebied van webshops en online marketing. Daarnaast verzorgt Inventus Online B.V. regelmatig ondersteunende diensten waarmee dienstverlening van haar klanten wordt vergemakkelijkt. Dit alles op basis van onder meer overeenkomsten van opdracht die Inventus Online B.V. sluit met haar klanten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Inventus Online B.V. noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op producten en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, rekeningnummers en dergelijke.

Zonder deze informatie kunnen de juiste personen niet worden gekoppeld aan de betreffende opdrachten, waardoor het voor Inventus Online B.V. niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Inventus Online B.V. heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Inventus Online B.V. namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Inventus Online B.V. niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Inventus Online B.V. de (persoons-)gegevens

Inventus Online B.V. verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via een offerteaanvraag van Inventus Online B.V. en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Inventus Online B.V. worden verwerkt.

Google Analytics

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Inventus Online B.V. gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Inventus Online B.V. mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden gegevens door Inventus Online B.V. bewaard

Ingevolge de fiscale wetgeving is Inventus Online B.V. verplicht om gegevens gerelateerd aan opdrachten gedurende 7 jaren te bewaren.

Persoonsgegevens die verbonden zijn aan een samenwerkingsverband met derden of een bepaalde klantrelatie van Inventus Online B.V. (contactgegevens en correspondentiehistorie) worden bewaard zolang de relatie bestaat. Na expliciete beëindiging van deze relatie worden de gegevens na verloop van 24 maanden verwijderd.

Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen of niet behoren tot enig samenwerkingsverband, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Inventus Online B.V. stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Met wie deelt Inventus Online B.V. de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Inventus Online B.V. ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Door Inventus Online B.V. wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoudprogramma, een externe accountant geraadpleegd en daarnaast verkrijgt Inventus Online B.V. regelmatig leads en opdrachten via derden, waarbij de gegevens worden doorgegeven. Intern maakt Inventus Online B.V. daarbij gebruik van Office 365, een ERP- en CRM-systeem en soortgelijke programma’s ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Inventus Online B.V.. Met deze partijen gaat Inventus Online B.V. een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Inventus Online B.V. worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Inventus Online B.V. hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Inventus Online B.V. een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Inventus Online B.V. hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens

Inventus Online B.V. draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de website en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Inventus Online B.V. verbonden zijn. Inventus Online B.V. kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Inventus Online B.V. wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail: info@inventus.online
Telefoon: 074-8200900
Post: Inventus Online B.V., Demmersweg 86, 7556 BN, Hengelo

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Inventus Online B.V. van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Inventus Online B.V. van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Inventus Online B.V. zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Inventus Online B.V. ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek –  wel verwijderd uit de systemen van Inventus Online B.V.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Inventus Online B.V. uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Inventus Online B.V. op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Inventus Online B.V. van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of de database van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Inventus Online B.V. hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Inventus Online B.V. adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.

E-mail: info@inventus.online
Telefoon: 074-8200900
Post: Inventus Online B.V., Demmersweg 86, 7556 BN, Hengelo

Wij werken voor

We zijn trots op onze opdrachtgevers en de ambities die we samen hebben gerealiseerd!

Based on the success with VONROC and good cooperation, can you do your magic on FERM24 as wel?

Tilde Dahllöf Digital Marketer - Ferm24
 • Krijg persoonlijke hulp van onze professionals

  Ons team specialisten staat voor jou klaar. Samen realiseren we jouw e-commerce ambities.

 • Verbeter het online rendement

  Online rendement is waar het om draait bij Inventus. Geen excuses, maar resultaten.

 • Realiseer ambities

  Bij Inventus houden we van uitdagingen. Daag ons uit en behaal de ambities waar je van droomt.

Kennismaken?

Accreditaties

 • FONK150 Inventus
 • Inventus: Drie Jaar op rij #1 positie in de Emerce100
 • Google Premier Partner 2024
 • Maileon
 • Channable Gold Partner
 • CookieYes Agency Partner - Inventus